II KONGRES OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE

Warszawa, 29-30 października 2019 r.

Zapisz się
x

Największa branżowa impreza poświęcona ochronie danych osobowych w oświacie. Kompleksowe źródło wiedzy i miejsce wymiany doświadczeń szkolnych Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oraz dyrektorów placówek oświatowych.

Po sukcesie pierwszej edycji tegoroczne spotkanie obejmie aż dwa dni wykładów. Pierwszego dnia skupimy się na przyszłości, także tej bardzo bliskiej, wdrożenie RODO to bowiem początek, a nie koniec tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w szkole. Prelegenci tego dnia, a wśród nich znamienici goście, skupią się na tym, czym w kontekście ochrony danych będziemy zajmowali się w szkołach w najbliższej przyszłości.

Drugi dzień będzie stricte praktyczny. Poruszymy tylko bieżące tematy dotyczące codziennej pracy, wyłącznie od ich praktycznej strony. W tym dniu zajęcia prowadzone będą w podziale na panel przeznaczony dla IOD oraz panel przeznaczony dla dyrektorów szkół – każdy z nich dostosowany tematycznie do danej grupy uczestników.

Dlaczego warto wziąć udział w Kongresie?


Program spotkania

Wtorek, 29 października 2019 r.

11:00 - 12:00

Rejestracja uczestników.

12:00 - 12:15

Rozpoczęcie Kongresu.

12:15 - 13:00

Wdrożyliśmy RODO. I co dalej?

dr Maciej Kawecki
Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

13:00 - 13:45

Sztuczna inteligencja stoi już pod drzwiami szkoły.

prof. dr hab. r. pr. Dariusz Szostek
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski

przerwa, lunch

14:15-15:00

Kompetencje cyfrowe nauczycieli i uczniów jako kluczowy aspekt ochrony prywatności.

Rafał Lew-Starowicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
15:00-15:45

Obowiązek informacyjny wobec uczniów niepełnoletnich - fanaberia czy konieczność?

Radosław Wiktorski
Dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych
VULCAN

przerwa kawowa

16:00 - 16:45

Nastolatki 3.0: Prywatność i bezpieczeństwo

Filip Konopczyński
NASK Państwowy Instytut Badawczy
16:45 - 17:30

Czy szkoła może być cyberbezpieczna? Własne urządzenia uczniów w szkole - ułatwienie czy zagrożenie?

Tomasz Chomicki, Paweł Burakowski, Anna Jaworska-Kłosowicz
Samsung Electronics Polska

czas wolny

od 20:00

Uroczysta kolacja.

Środa, 30 października 2019 r.

do 9:00 śniadanie w hotelu
W drugim dniu zajęcia prowadzone będą w podziale na dwa panele:
przeznaczony dla IOD oraz panel przeznaczony dla dyrektorów szkół.
Wykłady w ramach Panelu IOD Wykłady w ramach Panelu Dyrektorów Szkół
9:00 - 9:45
Analiza, ocena i dokumentacja naruszeń ochrony danych na 5 przykładach naruszeń w szkole.
Piotr Armatowski
Trener, menadżer projektu badawczo-rozwojowego VULCAN
Przetwarzanie danych o dyrektorze szkoły - jak bardzo pełniona funkcja ogranicza prawo do prywatności? Co musi, a co nie musi być publicznie dostępne?
Radosław Wiktorski
Dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych VULCAN
9:45 - 10:30
Sprawdzenie jako istotny element pracy IODa. Przykładowe sprawdzenie, jakie IOD może przeprowadzić w szkole.
Piotr Armatowski
Trener, menadżer projektu badawczo-rozwojowego VULCAN
Rada Rodziców a przetwarzanie danych osobowych - niezależny organ szkoły, ale odpowiedzialność dyrektora. Jak zredukować ryzyko?
Radosław Wiktorski
Dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych VULCAN

przerwa kawowa

10:45 - 11:30
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - jak to zrobić, aby miało sens? Praktyczna prezentacja jak zorganizować kwestię upoważnień, aby nie były tylko formalnym dokumentem.
Radosław Wiktorski
Dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych VULCAN
Udostępnianie danych przy współpracy dyrektora z różnymi podmiotami zewnętrznymi (organ prowadzący, kuratorium, SANEPID, ubezpieczyciele, firmy współpracujące).
Piotr Armatowski
Trener, menadżer projektu badawczo-rozwojowego VULCAN
11:30 - 12:15
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z punktu widzenia ochrony danych po zmianach przepisów sektorowych - rozwiązania praktyczne.
Przemysław Adam Śmiejek
Inspektor Ochrony Danych w placówkach oświatowych LOBO Expert
Ochrona danych a ochrona wizerunku. Jak postępować ze zdjęciami w szkole?
Piotr Armatowski
Trener, menadżer projektu badawczo-rozwojowego VULCAN

przerwa kawowa

12:30 - 13:15
IOD jako trener - jak uczyć, by ludzie słuchali i słyszeli.
Agnieszka Kluszczyńska
Trener, ekspert oświatowy
Poczta elektroniczna szkoły na darmowych serwerach. Czy to legalne? Czy to bezpieczne?
Radosław Wiktorski
Dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych VULCAN
13:15 - 13:55
Analiza dotychczasowych decyzji Prezesa UODO wydanych na gruncie RODO w tematach, które mogą odnosić się do działalności szkół.
Piotr Armatowski
Trener, menadżer projektu badawczo-rozwojowego VULCAN
Kto kogo kontroluje - IOD dyrektora, czy dyrektor IODa?
Radosław Wiktorski
Dyrektor ds. strategii, Inspektor Ochrony Danych VULCAN
13:55 - 14:00 Zakończenie Kongresu
od 14:00 ObiadPrelegenci

x

dr Maciej Kawecki

Osoba, której w kontekście ochrony danych nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. „Twarz RODO w Polsce”. Koordynator krajowej reformy ochrony danych, do lipca 2019 dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, obecnie Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej. W rankingu Dziennika Gazety Prawnej uznany za 15. najbardziej wpływowego prawnika w Polsce. Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, adwokat. Adiunkt na Politechnice Warszawskiej, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz współautor komentarza do RODO z 2017 r.

x

prof. dr hab. r. pr. Dariusz Szostek

Specjalizuje się w prawie nowych technologii. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Radca prawny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

x

Rafał Lew-Starowicz

Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od wielu lat związany z tematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w kontekście mediów elektronicznych. Z ramienia Instytutu Badań Edukacyjnych brał udział w ewaluacji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”. Wcześniej zajmował się tematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, kierując zespołami w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jest członkiem Grup Roboczych Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, oraz Komitetu Konsultacyjnego Programu „Safer Internet” w Polsce, ekspert programu „Szkołą z klasą 2.0”. Jest autorem kilkunastu publikacji oraz kilkudziesięciu audycji radiowych poświęconych funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku TIK.

x

Radosław Wiktorski

Ekspert zarządzania oświatą, od ponad 10 lat specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Wykładowca w zakresie ochrony danych osobowych oraz zarządzania oświatą. Na co dzień związany z firmą VULCAN.

x

Piotr Armatowski

Trener, związany z oświatą od 15 lat. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych oraz bezpiecznym przetwarzaniu danych w obszarze oświaty. Jako nauczyciel i pracownik samorządowy wydziału oświaty zyskał szerokie doświadczenie doradcze. Obecnie związany z firmą VULCAN, gdzie w ostatnich 3 latach przeszkolił z obszaru RODO ponad 4000 osób, w tym dyrektorów szkół, inspektorów ochrony danych, nauczycieli i pracowników JST

x

Katarzyna Kujawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację adwokacką. Z NASK związana od 2011 roku. Od maja 2018 roku Kierownik Zespołu ds. przetwarzania i ochrony danych osobowych dla projektu OSE. Członek Zespołu Współpracy z Instytucjami i Partnerami w Dziale Ekosystemu OSE.

x

Marek Sowala

Od ponad 20 lat pracuje w branży IT. W kręgu jego głównych zawodowych zainteresowań jest bezpieczeństwo systemów informatycznych. Od roku 2016 zaangażowany w prace związane z realizacją projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który zakłada powstanie dedykowanej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla szkół na terenie całej Polski. Głównym celem jego działań jest realizacja hasła Bezpieczny Internet OSE.

x

Przemysław Adam Śmiejek

Od 20 lat nauczyciel, od 10 specjalista w zakresie ochrony danych, od ubiegłego roku Inspektor Ochrony Danych w kilku śląskich placówkach oświatowych. Uczy w szkole, prowadzi kursy i szkolenia, kanały edukacyjne online oraz pisze edukacyjne artykuły. A ponadto na co dzień mierzy się z problemami IODa w oświacie.

x

Agnieszka Kluszczyńska

Ekspert oświatowy, trener, coach. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w edukacji, współpracuje z instytucjami systemu oświaty w tym zakresie. Prowadzi szkolenia warsztatowe z zakresu ochrony danych osobowych, łącząc informacje na temat regulacji prawnych z praktyką uczestników szkoleń. Jako specjalista w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej praktyce trenerskiej prowadzi szkolenia ze szczególnym nastawieniem na ochronę danych osobowych w cyberprzestrzeni. Należy do konsorcjum trenerskiego POWER, często i z ogromną przyjemnością współpracuje z firmą VULCAN.Termin i miejsce spotkania

                    Termin: Warszawa, 29-30 października 2019 r.
Miejsce: Hotel Sangate Hotel Airport, ul.Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa
Koszt uczestnictwa


Koszt uczestnictwa obejmuje:


Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów

Zapisz się na Kongres
goraprzewiń do góry